17.-19. Juni
NEUHAUSEN OB ECK
 
 

KINGS OF LEON

{ "band_name":"KINGS OF LEON", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kings-of-leon", "gig_id":"57091", "band_img":"/ccds_cache_img/c4/c4cfd051526e5b68b2e57eaab1a46c88.460x1000x0.jpg" }
 

RISE AGAINST

{ "band_name":"RISE AGAINST", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/rise-against", "gig_id":"57721", "band_img":"/ccds_cache_img/4a/4a3851b130577b0c5a8ad5163e0e6f91.460x1000x0.jpg" }
 

SEEED

{ "band_name":"SEEED", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/seeed", "gig_id":"55602", "band_img":"/ccds_cache_img/96/9652b2d325db4241e69c2df7b5587cd0.460x1000x0.jpg" }
 

DEICHKIND

{ "band_name":"DEICHKIND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/deichkind", "gig_id":"57093", "band_img":"/ccds_cache_img/3f/3fabd6057f6e2d1293d8bebf47e581ba.460x1000x0.jpg" }
 

THE KILLERS

{ "band_name":"THE KILLERS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-killers", "gig_id":"57728", "band_img":"/ccds_cache_img/0b/0b8b5e7ec02e5d2998ae494fb9b588b8.460x1000x0.jpeg" }
 

TWENTY ONE PILOTS

{ "band_name":"TWENTY ONE PILOTS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/twenty-one-pilots", "gig_id":"57094", "band_img":"/ccds_cache_img/ae/ae85c6a5e277b27fb95b6267107005b8.460x1000x0.jpg" }
 

BRING ME THE HORIZON

{ "band_name":"BRING ME THE HORIZON", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bring-me-the-horizon", "gig_id":"57095", "band_img":"/ccds_cache_img/20/20e8a60bee09f201b36e1dc8fd94c9ef.460x1000x0.jpeg" }
 

KONTRA K

{ "band_name":"KONTRA K", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kontra-k", "gig_id":"57098", "band_img":"/ccds_cache_img/bf/bf798c2203cc129c2bc349e29522784b.460x1000x0.jpg" }
 

THE HIVES

{ "band_name":"THE HIVES", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-hives", "gig_id":"57097", "band_img":"/ccds_cache_img/e3/e338673fadeaa0b4c81bc696259020a6.460x1000x0.jpg" }
 

SDP

{ "band_name":"SDP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/sdp", "gig_id":"57099", "band_img":"/ccds_cache_img/d0/d066c74c258842f69b80d3a261a79903.460x1000x0.jpg" }
 

VON WEGEN LISBETH

{ "band_name":"VON WEGEN LISBETH", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/von-wegen-lisbeth", "gig_id":"57101", "band_img":"/ccds_cache_img/f5/f5dc7d00e6596876787280ac01be6325.460x1000x0.jpg" }
 

MANDO DIAO

{ "band_name":"MANDO DIAO", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mando-diao", "gig_id":"57740", "band_img":"/ccds_cache_img/2d/2d664114189f69c4e66fad2d6b813032.460x1000x0.jpg" }
 

THEES UHLMANN & BAND

{ "band_name":"THEES UHLMANN & BAND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/thees-uhlmann-band", "gig_id":"57722", "band_img":"/ccds_cache_img/d3/d3c5162474a351050d2c00fd375df4bc.460x1000x0.jpg" }
 

GIANT ROOKS

{ "band_name":"GIANT ROOKS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/giant-rooks", "gig_id":"57102", "band_img":"/ccds_cache_img/0c/0cbfb3e155c6f2a653471f1e76d4e5d9.460x1000x0.jpg" }
 

KUMMER

{ "band_name":"KUMMER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kummer", "gig_id":"57103", "band_img":"/ccds_cache_img/92/92f0aebcabe9ff46f179649eccc38e34.460x1000x0.jpg" }
 

JIMMY EAT WORLD

{ "band_name":"JIMMY EAT WORLD", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/jimmy-eat-world", "gig_id":"57741", "band_img":"/ccds_cache_img/af/af011aa82eaf62e1ee6eb59b86016050.460x1000x0.jpg" }
 

FOALS

{ "band_name":"FOALS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/foals", "gig_id":"57742", "band_img":"/ccds_cache_img/ae/ae696ed17c99df1b85db78eb647adb0f.460x1000x0.jpg" }
 

LP

{ "band_name":"LP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/lp", "gig_id":"57731", "band_img":"/ccds_cache_img/61/6127ca3d41ce6188243ca3e6e8642727.460x1000x0.jpg" }
 

BOMBAY BICYCLE CLUB

{ "band_name":"BOMBAY BICYCLE CLUB", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bombay-bicycle-club", "gig_id":"58602", "band_img":"/ccds_cache_img/84/84547dbd09f05757b71fb2473d1b6d92.460x1000x0.jpeg" }
 

SWISS & DIE ANDERN

{ "band_name":"SWISS & DIE ANDERN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/swiss-die-andern", "gig_id":"57104", "band_img":"/ccds_cache_img/24/247ecb33f1dee4200b22271f21da4910.460x1000x0.jpg" }
 

JUJU

{ "band_name":"JUJU", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/juju", "gig_id":"57105", "band_img":"/ccds_cache_img/55/55a80f3e52c927cda47f267008158279.460x1000x0.jpg" }
 

FERDINAND fka LEFT BOY

{ "band_name":"FERDINAND fka LEFT BOY", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/ferdinand-fka-left-boy", "gig_id":"57108", "band_img":"/ccds_cache_img/34/3445145f3cc67bbc5938c8d5d42a8ec4.460x1000x0.png" }
 

KITSCHKRIEG

{ "band_name":"KITSCHKRIEG", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kitschkrieg", "gig_id":"57106", "band_img":"/ccds_cache_img/b8/b80810d166552a6e8dbfc50f72943fa5.460x1000x0.jpg" }
 

ANTILOPEN GANG

{ "band_name":"ANTILOPEN GANG", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/antilopen-gang", "gig_id":"57744", "band_img":"/ccds_cache_img/12/126ae126a2d125ed3b7cfe99a6a8ac52.460x1000x0.jpg" }
 

BAD RELIGION

{ "band_name":"BAD RELIGION", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/bad-religion", "gig_id":"57745", "band_img":"/ccds_cache_img/66/663fed305f8aecfc21e64effa0a29c6d.460x1000x0.jpg" }
 

NOTHING BUT THIEVES

{ "band_name":"NOTHING BUT THIEVES", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/nothing-but-thieves", "gig_id":"57746", "band_img":"/ccds_cache_img/04/0469a2cc11091a340a33027ca40184aa.460x1000x0.jpg" }
 

NURA

{ "band_name":"NURA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/nura", "gig_id":"57107", "band_img":"/ccds_cache_img/e2/e2eed57f11c217506c9106ef3d28f8d5.460x1000x0.jpg" }
 

WHILE SHE SLEEPS

{ "band_name":"WHILE SHE SLEEPS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/while-she-sleeps", "gig_id":"57109", "band_img":"/ccds_cache_img/b9/b95863eda544c9549075e4f7c735a350.460x1000x0.jpg" }
 

MILLENCOLIN

{ "band_name":"MILLENCOLIN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/millencolin", "gig_id":"57734", "band_img":"/ccds_cache_img/dc/dc7f2b07eddfe22e912f36b1d882d5da.460x1000x0.jpg" }
 

FONTAINES D.C.

{ "band_name":"FONTAINES D.C.", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/fontaines-dc", "gig_id":"58605", "band_img":"/ccds_cache_img/81/813b1be2966dd703aa0d6639ea34efec.460x1000x0.jpg" }
 

FRITTENBUDE

{ "band_name":"FRITTENBUDE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/frittenbude", "gig_id":"58606", "band_img":"/ccds_cache_img/74/743712290fea0ba2d69694a9966cb2d5.460x1000x0.jpg" }
 

BLUES PILLS

{ "band_name":"BLUES PILLS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/blues-pills", "gig_id":"57724", "band_img":"/ccds_cache_img/d8/d8e658b7995cd57f975729961df697e3.460x1000x0.jpg" }
 

FIL BO RIVA

{ "band_name":"FIL BO RIVA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/fil-bo-riva", "gig_id":"58607", "band_img":"/ccds_cache_img/5e/5eee5e7e0b4bca6b2b952947a1d73483.460x1000x0.jpg" }
 

OH WONDER

{ "band_name":"OH WONDER", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/oh-wonder", "gig_id":"58608", "band_img":"/ccds_cache_img/72/7244d8297ad8eb35db0e72368d5c2702.460x1000x0.jpg" }
 

TURBOSTAAT

{ "band_name":"TURBOSTAAT", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/turbostaat", "gig_id":"57747", "band_img":"/ccds_cache_img/b4/b42bf9c1c2756ba7de0f36160fc77a22.460x1000x0.jpg" }
 

PROVINZ

{ "band_name":"PROVINZ", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/provinz", "gig_id":"61673", "band_img":"/ccds_cache_img/2b/2b4bc82b3b324942b2eab97b9383639e.460x1000x0.jpg" }
 

SKINDRED

{ "band_name":"SKINDRED", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/skindred", "gig_id":"57725", "band_img":"/ccds_cache_img/f6/f69d2052f11b58b1d6906368d867342f.460x1000x0.jpg" }
 

MINE

{ "band_name":"MINE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mine", "gig_id":"57112", "band_img":"/ccds_cache_img/45/45a4b3ba191845811d71a4a1a5ef9728.460x1000x0.jpg" }
 

HALF MOON RUN

{ "band_name":"HALF MOON RUN", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/half-moon-run", "gig_id":"58609", "band_img":"/ccds_cache_img/f1/f1bddb0db0c0925e212bd7af0a8cb6a2.460x1000x0.jpg" }
 

THE DEAD SOUTH

{ "band_name":"THE DEAD SOUTH", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/the-dead-south", "gig_id":"57735", "band_img":"/ccds_cache_img/3f/3f1391949f415f21fbe05e14abd4945a.460x1000x0.jpg" }
 

NECK DEEP

{ "band_name":"NECK DEEP", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/neck-deep", "gig_id":"57736", "band_img":"/ccds_cache_img/90/90b041ae48a540892e14819d63c083c1.460x1000x0.jpg" }
 

AURORA

{ "band_name":"AURORA", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/aurora", "gig_id":"57110", "band_img":"/ccds_cache_img/ea/ea65176609a457edba71f2e2720ac60d.460x1000x0.jpg" }
 

MAYDAY PARADE

{ "band_name":"MAYDAY PARADE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/mayday-parade", "gig_id":"57737", "band_img":"/ccds_cache_img/86/86dedcc7d8749c7dadc3ee1838c8406f.460x1000x0.jpeg" }
 

LARI LUKE

{ "band_name":"LARI LUKE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/lari-luke", "gig_id":"57113", "band_img":"/ccds_cache_img/91/91cd6957642a2993442cdbde6c494e5f.460x1000x0.jpg" }
 

KELVYN COLT

{ "band_name":"KELVYN COLT", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kelvyn-colt", "gig_id":"57738", "band_img":"/ccds_cache_img/e5/e50ecf881a19ab91f0bd79cb6d8aa598.460x1000x0.jpg" }
 

KOLLEKTIV TURMSTRASSE LIVE

{ "band_name":"KOLLEKTIV TURMSTRASSE LIVE", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/kollektiv-turmstrasse-live", "gig_id":"58610", "band_img":"/ccds_cache_img/66/6650482520f683db2528228ea32e218b.460x1000x0.jpg" }
 

MIYA FOLICK

{ "band_name":"MIYA FOLICK", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/miya-folick", "gig_id":"57116", "band_img":"/ccds_cache_img/cd/cd48bb32192a69f7018150a85d7c5f82.460x1000x0.jpg" }
 

BRUTUS

{ "band_name":"BRUTUS", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/brutus", "gig_id":"57750", "band_img":"/ccds_cache_img/f0/f0031ec1a05661ce81a9afdfcabcfde7.460x1000x0.jpg" }
 

HOT MILK

{ "band_name":"HOT MILK", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/hot-milk", "gig_id":"58611", "band_img":"/ccds_cache_img/60/60f10a190c24151aac8abcc592d63fbb.460x1000x0.jpeg" }
 

FLASH FORWARD

{ "band_name":"FLASH FORWARD", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/flash-forward", "gig_id":"57726", "band_img":"/ccds_cache_img/e5/e5b621af44eb42f836d25e89819a5dd4.460x1000x0.jpg" }
 

BLOND

{ "band_name":"BLOND", "stage_name":"", "gig_date":"", "gig_link":"/de/line-up/#/artist/blond", "gig_id":"57115", "band_img":"/ccds_cache_img/f0/f0c9c70bd468eb64fcf105a23db1aa31.460x1000x0.jpg" }
 

LINE-UP 2022

und viele mehr!

und viele mehr!

und auch hier gibt's noch viele mehr!

News


Erste Acts für 2022 - bring it on!

22.04.2021 Schluss jetzt mit Ruhe! Schluss mit Brotbacken, tschüss Videocalls, bye-bye Streaming-Konzerte: ab 2022 ist wieder Festival angesagt! Ja, ihr habt richtig gehört! Wir mussten uns auch... » Weiterlesen
› Verschiebung!09.03.2021
› Southside 2021: Was geht? 25.01.2021
› Absage: The 197512.01.2021
weiter zur Newsübersicht
NOCH
368 : 2 : 18
TAGE : STD : MIN

Podcast

Beck's CampFM - Stream

Beck's CampFM ist das Festivalradio vom Southside und während des Festivals über (UKW) 91.4 MHz zu empfangen.  Radio nicht vergessen! Den Rest des Jahres gibt es Beck's CampFM hier im Stream!

Newsletter

Immer die neusten Infos direkt in Deine Inbox bekommen!